Udvalgsspørgsmål fra Sundheds- og Ældreudvalget stillet til Sundheds- og Ældreministeren