Sagen kort


Thalidomid er et lægemiddel, som blev udviklet i 1950’erne i Tyskland og solgt i mange lande. Medicinen blev markedsført som et ufarligt beroligende og kvalmestillende middel.


I løbet af 1961 blev det kendt internationalt i fagkredse og hos nationale myndigheder, at Thalidomid kunne give særdeles alvorlige fosterskader.


Men de danske myndigheder undlod at fortælle befolkningen noget; tværtimod understregede man i Ugeskrift for Læger, at "Omtale i dagspressen frabedes" - dette skete i februar 1962.


Myndighederne undlod endda at kontakte de patienter, som havde fået udleveret Thalidomid på recept.


Først i august 1962 gjorde journalister den danske befolkning opmærksom på Thalidomidkatastrofen. Resultatet er, at der blev født flere børn med thalidomidskader, som kunne have været undgået, hvis myndighederne havde advaret folk.