Tidslinje


1954 - Medicinalvirksomheden Chemie Grünenthal udvikler et beroligende middel. I Tyskland kaldes det Contergan, i Sverige Neuresedyn, i Storbritannien Thalidomide og i Danmark Neosedyn.


1955 - Efter en kort række forsøg på både dyr og mennesker hos Grünenthal og Kölns Universitet betegnes stoffet som bivirkningsfrit. Man testede ikke på gravide dyr.


1. oktober 1957 - Thalidomid kommer på markedet i Tyskland under navnet Contergan. Midlet er ikke receptpligtigt.


1958 - Grünenthal begynder at få henvendelser fra læger om nerveskader hos patienter efter indtagelse af Thalidomid – føleforstyrrelser, kolde hænder og fødder, samt vanskeligheder med at gå. Frem til 1961 bliver der registreret omkring 3.000 tilfælde af nerveskader.


1. august 1958 - Grünenthal skriver til 40.000 læger, at Thalidomid kan anvendes uden fare af gravide og ammende.  Midlet er imidlertid aldrig testet på gravide dyr.


31. juli 1959 – Thalidomid bliver under navnet Neosedyn godkendt af Sundhedsstyrelsen, på trods af ringe dokumentation som betød at lande som USA, Frankrig og DDR i samme periode afviste at godkende stoffet.


1. maj 1960 - en tysk neurolog, dr. Ralph Voss fortæller på en neurologkongres I Düsseldorf om nerveskader på grund af Thalidomid.


September 1960 - FDA nægter at godkende Thalidomid i USA på grund af manglende dokumentation af bivirkninger.


Maj 1961 - Den tyske neurolog Horst Frenkel offentliggør en artikel i Medizinische Welt om, at Thalidomid kan give nerveskader (hos voksne patienter)


16. august 1961 – Der Spiegel i Tyskland offentliggør en artikel om Frenkels resultater.  Thalidomid-salget begynder snart efter at styrtdykke. Grünenthal betaler erstatninger til en række patienter.

se www.spiegel.de/spiegel/


September 1961 - Fagtidsskriftet Medizinische Welt omtaler skader på nyfødte i en artikel af professor dr. Hans-Rudolf Wiedemann. Han taler om en ”epidemi af misdannelser” og nævner Thalidomid som en mulig årsag.


19. november 1961 - Arvelighedsspecialisten Widukind Lenz fortæller om fosterskader som følge af Thalidomid på et møde for børnelæger i Rheinland-Pfalz


24. november 1961 - på et seks timer langt møde truer indenrigsministeriet i Nordrhein-Westfalen med at forbyde Thalidomid


26.- november 1961 - første offentlige omtale i Tyskland af misdannelserne i avisen die Welt.

Se www.spiegel.de/spiegel/

og www.spiegel.de/spiegel/


27. november 1961 - De danske myndigheder bliver opmærksom på thalidomidkatastrofen da Grünenthal efter pres fra den tyske regering, trækker Thalidomid ud af handelen i Tyskland


7. december 1961 - De danske myndigheder (Jvf. Farmaceutisk Tidende 30. dec. 1961),  gøres opmærksomme på at Astra stopper yderligere salg til de danske apoteker i Danmark. Hverken læger, apoteker eller offentligheden orienteres.


16. december 1961 - Det britiske lægetidsskrift The Lancet offentliggør et læserbrev fra en australsk gynækolog, William McBride, som sammenkæder skader på nyfødte med Thalidomid.

Se www.thelancet.com/pdfs/journals/


30. december 1961 - De danske apoteker får at vide (Jvf. Farmaceutisk Tidende 30. dec. 1961), at Neosedyn er taget ud af handelen. Man fortæller stadig ikke noget til læger eller offentligheden.


December 1961 - Anklagemyndigheden i Aachen indleder efterforskning mod Grünenthal for at have holdt skadevirkningerne skjult. Sagen bliver aldrig afgjort, men slutter i 1970 med et forlig.


16. februar 1962 - De danske læger får i en kort artikel i Ugeskrift for Læger besked om mistanken mod Thalidomid. Artiklen indledes med: "Omtale i dagspressen frabedes". Offentligheden får stadig intet at vide.


2. marts 1962 – Thalidomid trækkes tilbage fra det canadiske marked


Foråret 1962 – Den svenske regering gør den svenske befolkning opmærksom på thalidomidskandalen


Juli 1962 - Deutsche medizinischeWochenschrift bringer en artikel af to læger, Widukind Lenz og Klaus Knapp, om skader på nyfødte på grund af Thalidomid.

Se www.thieme-connect.de


5. August 1962 – Danske journalister gør i medier befolkningen opmærksomme på thalidomidkatastrofen.


Januar 1963 – Der fødes stadig danske børn med thalidomidskader.