Udvalgsspørgsmål fra Sundheds- og Ældreudvalget – Spørgsmål og svar

Dokumentdato: 27-01-2017
Modtaget: 27-01-2017
Omdelt: 27-01-2017

Spørgsmålets ordlyd: – 448

Ministeren bedes oplyse, hvilke lande der hhv. har anerkendt og givet erstatning til de personer, der er blevet født med skader som følge af, at deres mor anvendte Thalidomid under graviditeten.

Læs ministerens svar

Spørgsmålets ordlyd: – 449

Ministeren bedes oplyse, hvor meget og hvornår de danske Thalidomid-skadede har fået i erstatning fra f.eks. medicinalindustrien? Herunder om det er alle de danskere med anerkendte Thalidomid-skader, som fik tilkendt erstatning af medicinalindustrien.

Læs ministerens svar

Spørgsmålets ordlyd: – 450

Ministeren bedes oplyse, hvorfor der er givet erstatning til Thalidomid-skadede i f.eks. Tyskland og Sverige, men ikke i Danmark.

Læs ministerens svar

Spørgsmålets ordlyd: – 451

Ministeren bedes oplyse, hvordan vilkårene for Thalidomid-skadede har været i andre lande i forhold til i Danmark.

Læs ministerens svar

Spørgsmålets ordlyd: – 452

Ministeren bedes oplyse, om det vil være strafbart, hvis der i dag forties konsekvenser af et præparat, som det var eksemplet med Thalidomid. I afkræftende fald bedes ministeren oplyse baggrunden herfor.

Læs ministerens svar

Spørgsmålets ordlyd: – 453

Ministeren bedes oplyse, hvilke forholdsregler man har taget, efter at det kom frem, at konsekvenserne af Thalidomid blev fortiet med henblik på at sikre, at en lignende fortielse ikke sker igen.

Læs ministerens svar

Spørgsmålets ordlyd: – 454

Ministeren bedes oplyse, om det efter daværende regler i 1960-érne var strafbart at fortie konsekvenser af et præparat, som det var eksemplet med Thalidomid. Og i bekræftende fald oplyse, om der har været et retsligt efterspil i forhold til myndigheders fortielser om konsekvenserne af Thalidomid.

Læs ministerens svar

Spørgsmålets ordlyd: – 455

Ministeren bedes oplyse, om ministeren er enig i, at der var tale om ansvarsforflygtigelse, da man fortiede konsekvenserne af Thalidomid.

Læs ministerens svar

Spørgsmålets ordlyd: – 456

Ministeren bedes oplyse, om ministeren er enig i, at de danske Thalidomid-skadede både skal have anerkendelse og erstatning fra den danske stat? I afkræftende fald bedes ministeren oplyse baggrunden herfor.

Læs ministerens svar

Spørgsmålets ordlyd: – 457

Ministeren bedes oplyse, hvordan forløbet i EU har været frem mod resolutionen om Thalidomid i december 2016, jf. resolution (2016/3029), herunder specifikt redegøre for Danmarks involvering og deltagelse i arbejdet i forbindelse med resolutionen om Thalidomid i december 2016. Ministeren bedes endvidere oplyse, om regeringen har forholdt sig til konsekvenserne af resolutionen om Thalidomid i december 2016 i forhold til Danmark?

Læs ministerens svar